accugereedschap keuren


Accu gereedschap keuren en/of accu arbeidsmiddel keuren

Om te bepalen welke arbeidsmiddelen NEN 3140 gekeurd dienen te zijn gebruikt men als vuistregel vaak dat "alles met een snoer" van een keuring voorzien dient te zijn.
Volgens die redenatie is het keuren van arbeidsmiddelen op accu niet noodzakelijk.
Als er echter gekeken word naar de regels in het Arbo-besluit (artikel 7.4a lid 3) worden "alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, transportmiddelen en gereedschappen" welke onderhevig zijn aan invloeden die leiden tot verslechteringen én aanleiding geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, periodiek gekeurd te worden waarbij zo nodig beproefd 

 Deze middelen kunnen zelfs door normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn wat vroeg of laat kan leiden tot gevaarlijke situaties.
Om dit risico zo klein mogelijk te maken zijn werkgevers op grond van dit artikel gehouden ook arbeidsmiddelen met accu te voorzien van een keuring.

De keuring van arbeidsmiddelen op accu vraagt om een aangepaste versie van de traditionele NEN 3140 keuring.
Zo kan de acculader bijvoorbeeld wel geheel volgens NEN 3140 norm gekeurd worden, maar het arbeidsmiddel op accu echter alleen visueel en beproeving.
Tijdens de visuele inspectie word gekeken naar bijvoorbeeld de behuizing, scherpe delen en daarbij verplichte beveiliging, afschermkappen, handgrepen, enz.
Voor de functionele beproeving word gekeken of het arbeidsmiddel werkt zoals verwacht en of er bijvoorbeeld geen buitensporige intensiteit van trillen en geluidsniveau plaats vind.

Wij zijn deskundig en gecertificeerd voor het keuren van accu gereedschappen.

  • De arbeidsmiddelen worden voorzien van een eigen uniek identificatienummer welke overeenkomen met de digitale keuringsgegevens welke u in pdf formaat toegezonden krijgt via de mail
  • Goedgekeurde arbeidsmiddelen worden voorzien van een keuringssticker tot wanneer de keuring geldig is
  • Van alle gekeurde arbeidsmiddelen ontvangt u een overzichtslijst en certificaten