gereedschaps keuring, gereedschap keuren, keuren gereedschappen, keuring gereedschappen

Gereedschap keuren verplicht

Gereedschappen en arbeidsmiddelen slijten omdat ze met regelmaat worden gebruikt. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden zowel op de korte als op de lange termijn. In het ARBO-besluit, artikel 7.4a, lid 3, staat hierin dan ook dat de eigenaar van de 
gereedschappen en/of arbeidsmiddelen deze periodiek dient te laten controleren en keuren voor de veiligheid van zijn of haar werknemers. Ook voor ZZP'ers geldt dat zijn of haar gereedschap gekeurd dient te zijn. Deze keuring moet worden gedaan door een gecertificeerd keuringsbedrijf met de juiste keuringspapieren.

In artikel 7.4a, lid 6, van het ARBO-besluit staat dat op de arbeidsplaats geldende papieren van de uitgevoerde keuringen aanwezig moeten zijn en deze aan de toezichthouder getoond moeten kunnen worden als deze hierom vraagt. Een keuringssticker op het desbetreffende gereedschap of arbeidsmiddel is ook een goed bewijs dat deze gecontroleerd en gekeurd is. Mocht een toezichthouder om de desbetreffende keuringspapieren en/of keuringscertificaten vragen en u deze niet kunt aantonen, dan bestaat de kans om van de werkplek gestuurd te worden.. Steeds meer opdrachtgevers eisen dat het gereedschap of arbeidsmiddel waarmee u werkt veilig is. Dit doet u door middel van een keuring.


Hoe vaak keuren?

De tijd tussen twee controles wordt op basis van een risicoanalyse bepaald. Deze risicoanalyse moet door een bevoegd persoon worden uitgevoerd. In de meeste gevallen geldt een keuring voor 1 jaar. Hagenkeuringen is bevoegd om een risicoanalyse uit te voeren. Wij hanteren altijd een jaarlijkse keuring, tenzij anders is overeengekomen.
Een keuring is een momentopname. Het is dus van belang dat u al uw gereedschappen en arbeidsmiddelen blijft onderhouden en deze laat herkeuren wanneer dat nodig is.